Cursus geannuleerd

Hartelijk dank voor je interesse voor de APLS cursus! Tot onze spijt moeten we je melden dat de cursus waarvoor je inschreef werd geannuleerd.

Wat betekent dit? Je kan je inschrijven voor een van de volgende cursussen (zie data op de website) en/of we kunnen je op de reservelijst zetten. Af en toe vallen er kandidaten weg en op dat ogenblik nemen we contact met je op of je alsnog wil deelnemen. Dat kan tot 2-3 weken voor de cursus, uiteraard steeds in onderling overleg. De cursus vergt enige voorbereiding dus we raden af om op het laatste nippertje nog mee te doen.

Als je niet kan meedoen vanuit een reservelijst vervalt je inschrijving. Je wordt niet automatisch op een volgende cursus ingeschreven. Zo je dit toch wenst moet je daar afzonderlijk voor inschrijven.

Geef je ons even een seintje wat je verkiest via de contactpagina.

Hopelijk tot later!