Links

 

  • ALSG, Advanced Life  Support Group, onze Engelse moederorganisatie die o.a. APLS, RCC en PHPLS cursussen aanbieden
  • SSHK, Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen, onze Nederlandse zusterorganisatie
  • ERC, European Resuscitation Council, onze Europese moederorganisatie die EP(I)LS en andere cursussen aanbieden. Hier vind je een overzicht van de officiële richtlijnen die we in al onze cursussen hanteren
  • BRC, Belgian Resuscitation Council, de Belgische tak van de ERC en tevens de organisatie waarmee we in samenwerking de EPLS aanbieden
  • VVK, de Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde, onze partner in het aanbieden van de APLS cursus op de UA en VUB